OLDAL    |   nyitólap    fórum    impresszum
TÁJÉKOZTATÁS    |   közérdekű információk    nyugdíjasok rovata    magánnyugdíjpénztár    civileknek    érdekképviseletek
SEGÉDANYAGOK    |   számítási segédlet    jogszabályok    jogesetek    nyomtatványok    tanulmányok

Jogszabályok

 

 

Az alábbiakban azokat a legfontosabb jogszabályokat találja, amelyek a szolgálati nyugdíjjal (rokkantsági, hozzátartozói, baleseti ellátással) kapcsolatosan relevánsak:

 

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról     link
333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról     link
2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról     link
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról     link

1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról

    link
140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról     link
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről     link

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

    link

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

    link

1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

    link

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

     

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

    link

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

    link

1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról     link

 

     

link

Egyéb jogszabályok:
         
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről     link
2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről     link
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról     link
2001. évi XCV. törvény a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról (régi)     link

2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról (új)     link

7/2006. (III. 21.) HM rendelet a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő engedélyezésének szabályairól     link

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról

    link

 

Figyelem! A jogszabályra kattintva annak teljes szövege külön ablakban nyílik meg, naprakész, hatályos állapotban.

Szolgálati Nyugdíj Tanácsadás v 3.1 © 2006-2013 | web & designe: hispan.hu | Minden jog fenntartva © 2013. Dr. Horváth Sándor Ágoston

Az ezen a honlapon közölt információk csupán a tájékoztatás célját szolgálják, nem tekinthetők konkrét ügyben adott jogi tanácsnak. A honlap tulajdonosa kifejezetten kizár minden felelősséget bármilyen, a honlapon található tartalom alapján kifejtett tevékenység vagy mulasztás tekintetében.

A pdf fájlok megnyitásához legalább Adobe Reader 10-et, a doc és xls (valamint docx és xlsx) fájlok megnyitásához pedig legalább Microsoft Office 2007-et használjon!

Az oldal betöltése 0.001001 másodpercet vett igénybe.    |   24,417,402 lapletöltés   |   glados v7.1