OLDAL    |   nyitólap    fórum    impresszum
TÁJÉKOZTATÁS    |   közérdekű információk    nyugdíjasok rovata    magánnyugdíjpénztár    civileknek    érdekképviseletek
SEGÉDANYAGOK    |   számítási segédlet    jogszabályok    jogesetek    nyomtatványok    tanulmányok
FÓRUM MENÜ    |   tartalomjegyzék    keresés  •  regisztráció    profil    privát üzeneteid olvasásához be kell jelentkezned    belépés  •  szabályzat 

Új téma nyitása   Hozzászólás a témához    tartalomjegyzék -> Szolgálati idő beszámítása
Előző téma megtekintése :: Következő téma megtekintése  
Szerző Üzenet
Dr. Horváth Sándor
adminisztrátor


Csatlakozott: 2006.12.03. Vasárnap 15:26
Hozzászólások: 4946

HozzászólásElküldve: Kedd. Feb. 19, 2013 3:49 pm    Hozzászólás témája: Hozzászólás az előzmény idézésével
Tisztelt Podholiczki Úr!
Sajnos már nem kérheti, viszont néhány év múlva adategyeztetés keretében rendezni fogják hivatalból. (Tny.)

A nyilvántartás adatainak egyeztetése és a szolgálati időjogosultsági idő igazolása
96/B. § (1) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a biztosított, volt biztosított biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyaira és kereseteire, jövedelmeire vonatkozó, nyilvántartásba bejelentett adatokat a biztosítottal, volt biztosítottal hatósági eljárás keretében egyezteti.
(2) Az egyeztetési eljárás a biztosított, volt biztosított elektronikus ügyintézés keretében benyújtott kérelmére vagy hivatalból indul. A biztosított, volt biztosított egyeztetési eljárás lefolytatását naptári évenként egyszer kérelmezheti.
(3) A kérelem benyújtását, illetve az egyeztetési eljárás hivatalbóli megindítását követő tíz napon belül a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a biztosítottat, volt biztosítottat - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl - értesíti az eljárás menetéről, továbbá részletes kimutatást küld az általa nyilvántartott következő adatokról:
a) a biztosításban töltött időszakok, egyéb szolgálati idők, nő esetén a 18. § (2b)-(2d) bekezdése szerinti jogosultsági idők,
b) a foglalkoztatók adatai,
c) az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem,
d) az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a foglalkoztató által levont, befizetett nyugdíjjárulék, és
e) azok a szolgálati időnek minősülő időszakok, amelyek után nem történt járulék-, illetve nyugdíjjárulék-fizetés.

(4) A biztosított, volt biztosított az értesítés vele való közlését követő kilencven napon belül jelzi a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére azokat az általa ismert, (3) bekezdés szerinti adatokat, amelyeket a nyilvántartás nem tartalmaz, vagy amelyek nem egyeznek meg a nyilvántartott adatokkal. A biztosított, volt biztosított az általa közölt adatokat igazoló, rendelkezésére álló okiratokat megküldi a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek.

(5) Az eltérés okait a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv - ha a biztosított, volt biztosított által benyújtott okiratok nem elegendőek a tényállás tisztázására - megvizsgálja. Ennek során a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a biztosítottat, volt biztosítottat nyilatkozattételre hívhatja fel, a foglalkoztatótól vagy más adatszolgáltatásra kötelezettől, illetve az egykorú iratokat őrző más személytől vagy szervezettől adatot kérhet, helyszíni szemlét tarthat, más bizonyítási eljárást folytathat le, továbbá 2009. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan az állami adóhatóságnál adategyeztetést, illetve adóhatósági eljárást kezdeményezhet.

(6) Az egyeztetési eljárás ügyintézési határideje hatvan nap, amely további hatvan nappal meghosszabbítható. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a (3) bekezdés szerinti értesítéstől a biztosított, volt biztosított jelzésének beérkezéséig - ideértve azt az esetet is, ha a biztosított, volt biztosított azt jelzi, hogy az értesítésben foglaltakkal kapcsolatban nincs észrevétele -, ennek hiányában a (4) bekezdés szerinti határidő leteltéig terjedő idő.

(7) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az egyeztetési eljárást határozattal zárja le. A határozatban - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl - fel kell tüntetni az adatmódosításokat, illetve a kért adatmódosítások megtagadásának okát, továbbá a biztosítottnak, volt biztosítottnak az egyeztetési eljárást követően nyilvántartott valamennyi, (3) bekezdés szerinti adatát.

96/C. § (1) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv - a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv vezetője által jóváhagyott ütemterv szerint - 2014. december 31-éig köteles hivatalból megindítani az egyeztetési eljárást az 1955. és 1959. között született biztosítottak, volt biztosítottak esetében. Az 1960. évben vagy azt követően született biztosítottak, volt biztosítottak esetében 2015. január 1-jétől ötéves korcsoportonként kell - a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv vezetője által jóváhagyott ütemterv szerint - az egyeztetési eljárást hivatalból megindítani. Egy ötéves korcsoport kiértesítésére két év áll rendelkezésre.
(2) Nem kell az egyeztetési eljárást az (1) bekezdés alapján megindítani, ha
a) a biztosított, volt biztosított szolgálati idejét 2009. december 31-ét követően határozattal megállapították, vagy ilyen eljárás folyamatban van,
b) a biztosított, volt biztosított részére saját jogú nyugdíjat, korhatár előtti öregségi nyugdíjat, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, átmeneti bányászjáradékot, balettművészeti életjáradékot vagy más, szolgálati idő alapján kiszámított ellátást állapítottak meg, vagy ilyen eljárás folyamatban van, vagy
c) az egyeztetési eljárást már megindították.

96/D. § (1) Az egyeztetési eljárás lezárását követően a korábbi egyeztetési eljárással érintett és azt megelőző időszakra (a továbbiakban együtt: lezárt időszak) nyilvántartott adatok a biztosított, volt biztosított kérelmére vagy hivatalból indult újabb egyeztetési eljárás keretében, olyan tény, adat vagy más bizonyíték alapján egészíthetők ki vagy módosíthatók, amelyeket a korábbi egyeztetési eljárásban nem vizsgáltak.

(2) Az újabb egyeztetési eljárás iránti kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglaltakat igazoló okiratokat.

(3) Újabb egyeztetési eljárás esetén az eljárás megindításáról szóló értesítésben a 96/B. § (3) bekezdése szerinti adatok közül a lezárt időszakot követő időre vonatkozó adatokat, valamint hivatalból indult eljárásban az eljárással érintett adatokat kell feltüntetni.

96/E. § (1) A biztosított, volt biztosított a megszerzett szolgálati idejéről, a 18. § (2b)-(2d) bekezdése szerinti jogosultsági idejéről, illetve a 96/B. § (3) bekezdése szerinti más adatairól hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti.

(2) Ha a biztosított, volt biztosított
a) a nyilvántartásban nem szereplő szolgálati idő, jogosultsági idő elismerését is kéri, vagy
b) 1954. december 31-ét követően született, és vele egyeztetési eljárást még nem folytattak le,
a hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárást fel kell függeszteni, és hivatalból egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Üdvözlettel.
Vissza az elejére
Felhasználó profiljának megtekintése Privát üzenet küldése Email küldése
hasznos hirdetés

Hispan's photoblog: A világ fényképezőn keresztül. Like.

Podholiczki Sándor JózsefCsatlakozott: 2013.01.16. Szerda 10:43
Hozzászólások: 1

HozzászólásElküldve: Kedd. Feb. 19, 2013 12:33 pm    Hozzászólás témája: Szolgálati idő elismerés Hozzászólás az előzmény idézésével
Én sajnálatos módon nem értesültem arról, hogy 2012.12.31-ig aK01 forma nyomtatványon kérhetem a szolgálati idő elismerését. Ezt a nyomtatvány már nem is találom meg a ONYF honlapján. Kérdésem, hogy kérhetem-e még, és milyen módon a szolgálati idő elismerését?
Jelenleg szolgálati járadékos vagyok, 1962.12.03-án születtem 1985.03.01-től 2010.11.30-ig szolgáltam a Ballasagyarmati tűzoltóság állományában.
Köszönettel! Sanyilas
_________________
Sanyilas
Vissza az elejére
Felhasználó profiljának megtekintése Privát üzenet küldése
hasznos hirdetés

Hispan's photoblog: A világ fényképezőn keresztül. Like.

Zebegényi GyörgyCsatlakozott: 2013.02.12. Kedd 5:15
Hozzászólások: 3

HozzászólásElküldve: Pént. Feb. 15, 2013 4:07 am    Hozzászólás témája: Hozzászólás az előzmény idézésével
Köszönöm a segítséget és azt, hogy megkímélt attól, hogy át kelljen zongoráznom a fórum teljes tartalmát.

Tisztelettel
Zebegényi
Vissza az elejére
Felhasználó profiljának megtekintése Privát üzenet küldése
hasznos hirdetés

Hispan's photoblog: A világ fényképezőn keresztül. Like.

Dr. Horváth Sándor
adminisztrátor


Csatlakozott: 2006.12.03. Vasárnap 15:26
Hozzászólások: 4946

HozzászólásElküldve: Csüt. Feb. 14, 2013 4:44 pm    Hozzászólás témája: Hozzászólás az előzmény idézésével
A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 5. § (1) bekezdése szerint 2012. január 1-jétől - a 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eset kivételével - az 1955. évben vagy azt követően született, szolgálati nyugdíjban részesülő személynek a szolgálati nyugdíját a (2) és (3) bekezdés szerint számított és a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben szolgálati járandóságként kell továbbfolyósítani az 5. alcímben foglaltak figyelembevételével.

E szabály alapján, illetve a Hszt. módosítása révén 2012. január 1-jétől szolgálati nyugdíj megállapításáról nem beszélhetünk.

A Khtv. 18. § (2) bekezdése szerint, ha a szolgálati járandóságban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától a szolgálati járandóság csökkentések nélküli teljes összegét öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 18. § (1) bekezdése szerint a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki
a) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,
b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév,
d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév,
f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.
Ebből következően csak e korhatár elérése után hivatalból - a Khtv. rendelkezései alapján - történik meg az öregségi nyugdíjként történő folyósítás.
A korkedvezmény megállapítása nem nyújt lehetőséget a szolgálati járandóságban részesülőknél az öregségi nyugdíj korkedvezmény időtartamával előrehozott folyósítására.


Viszont!

A Khtv. 7. § (1) bekezdése szerint a 4. § (1) bekezdésében foglaltakon túl - 2011. december 31-ét követő kezdő naptól - korhatár előtti ellátásra jogosult

a) az, aki 2011. december 31-éig az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a Tny. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint szükséges
aa) életkort betöltötte, és
ab) szolgálati időt megszerezte azzal, hogy a korhatár előtti ellátásra e pont alapján való jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is,
b) az az 1953. évben született nő, aki 59. életévét betöltötte és a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett azzal, hogy a korhatár előtti ellátásra e pont alapján való jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is,
c) az, aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig a Tny. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett, d) az, aki 2011. december 31-éig a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte,
e) az, aki 2011. december 31-éig az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett,
f) az, aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot 2012. január 1-jét megelőzően a másik féllel írásban közölték, vagy a jogviszonyt megszüntető megállapodást 2012. január 1-jét megelőzően írásban megkötötték, feltéve, hogy a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő nap 2012. évben van, és a jogosult a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő napon a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint az 1. § c) pont ca), cb), cd), ce) vagy cf) alpontja szerinti korhatár előtti nyugellátásra jogosult lett volna,
feltéve, hogy a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a korhatár előtti ellátás kezdő napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, átmeneti bányászjáradékra vagy balettművészeti életjáradékra nem jogosult, és a korhatár előtti ellátás kezdő napján rendszeres pénzellátásban nem részesül.
A Khtv. 1. § g) pontja alapján rendszeres pénzellátás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátás az özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások kivételével.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;

A fentiek alapján a korkedvezményre jogosító idő valóban figyelembe vehető a korhatár előtti ellátás megállapítása során. A Khtv. 7. § (1) bekezdése c) pontja szerint ezt az ellátást az veheti igénybe, aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig a Tny. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett. E szabály azt jelenti, hogy korkedvezményt csak ezen időpontig lehet szerezni.

Ezen ellátás egyik feltétele, hogy az ügyfél ne részesüljön szolgálati járandóságban.

A Khtv. 17. § (1) bekezdés d) pontja szerint a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság megszűnik, ha a nyugdíjmegállapító szerv a jogosult kérelmére megszünteti.

A (3) bekezdés azt is kimondja, hogy akinek korhatár előtti ellátása vagy szolgálati járandósága megszűnik, annak korhatár előtti ellátás és szolgálati járandóság ismételten nem állapítható meg.
Korkedvezményre való jogosultsági idő megállapításánál a ténylegesen hivatásos szolgálatban eltöltött időt lehet figyelembe venni.
A korhatár előtti ellátás összegét az öregségi nyugdíjra vonatkozó (Tny.), a korhatár előtti ellátás kezdő napján alkalmazandó szabályok szerint kell meghatározni. Ebben az esetben a korábbi rögzített szolgálati nyugdíjak összegének figyelembe vételére sincs lehetőség.

A fentiek alapján, tehát korhatár előtti ellátás igényelhető, de ebben az esetben a szolgálati járandóság megszüntetését kell kérni. A korhatár előtti ellátás összegének kiszámításánál előfordulhat, hogy annak összege kevesebb lesz, mint a korábban megállapított szolgálati járandóság, ezért erre a körülményre a kérelem benyújtásakor figyelemmel kell lenni.

A Tny. 68. §-a szerint a biztosított (volt biztosított) - legfeljebb naptári évenként egyszer - a nyugdíj-megállapító szervtől kérheti a szolgálati idejének, nő esetén a 18. § (2b)-(2d) szerinti jogosultsági idejének megállapítását. E szabály 2013. január 2-ig lesz hatályban, mert az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 32. § g) pontja rendelkezett a hatályon kívül helyezéséről.

A szolgálati idő elismerésére a lakóhely szerinti nyugdíjbiztosítási szerv illetékes. A www.onyf.hu honlap nyomtatványtárában a (K01) ONYF.3515-271/A. számozású nyomtatvány megtalálható.

[b]A kérelemhez csatolni kell a biztosított által feltüntetett, a nyugdíjbiztosítási szerv nyilvántartásában nem, vagy eltérő tartalommal szereplő szolgálati időre, jogosultsági időre vonatkozó, az igénylő rendelkezésére álló igazolásokat, okiratokat.

A nyugdíjbiztosítási szerv az elismert szolgálati időt, jogosultsági időt határozatban állapítja meg. Az eljárási határidők a Ket. szabályai szerint kerülnek figyelembe vételre.

Tekintettel arra, hogy az általános hatáskörű nyugdíjbiztosítási szervek nem rendelkeznek a tényleges hivatásos jogviszonyban töltött időről adatokkal, szükséges az erről szóló munkáltatói igazolás csatolása a kérelemhez.
Vissza az elejére
Felhasználó profiljának megtekintése Privát üzenet küldése Email küldése
hasznos hirdetés

Hispan's photoblog: A világ fényképezőn keresztül. Like.

Zebegényi GyörgyCsatlakozott: 2013.02.12. Kedd 5:15
Hozzászólások: 3

HozzászólásElküldve: Csüt. Feb. 14, 2013 3:31 pm    Hozzászólás témája: Hozzászólás az előzmény idézésével
Esetleg meg lehetne tudni, hogy melyik témakörben került részletezésre?
Vissza az elejére
Felhasználó profiljának megtekintése Privát üzenet küldése
hasznos hirdetés

Hispan's photoblog: A világ fényképezőn keresztül. Like.

Dr. Horváth Sándor
adminisztrátor


Csatlakozott: 2006.12.03. Vasárnap 15:26
Hozzászólások: 4946

HozzászólásElküldve: Csüt. Feb. 14, 2013 10:44 am    Hozzászólás témája: Hozzászólás az előzmény idézésével
A téma részletesen kitárgyalásra került, javasolom az előzményeket áttanulmányozni.
Vissza az elejére
Felhasználó profiljának megtekintése Privát üzenet küldése Email küldése
hasznos hirdetés

Hispan's photoblog: A világ fényképezőn keresztül. Like.

Németh SándorCsatlakozott: 2006.12.04. Hétfő 5:07
Hozzászólások: 66
Tartózkodási hely: Balatonszemes

HozzászólásElküldve: Csüt. Feb. 14, 2013 8:25 am    Hozzászólás témája: Re: Szolg. idő elismerés (K01) kérelem határozatának értelme Hozzászólás az előzmény idézésével
Zebegényi György írta:
Tisztelt Fórum!
2012. -ben adtam le a fenti nyomtatványt az illetékes igazgatósághoz, amire a napokban kaptam meg a határozatot.

A határozat értelmében, mint szolgálati járandóságot kapó, 4 év korkedvezményre vagyok jogosult, amelyet külön kell kérvényezni egy másik nyomtatványon.

A határozat az indoklásban kb. 3 oldalon keresztül különböző jogszabályi hivatkozásokat sorol fel, amelyek értelmezése egy jogban nem járatos emberkének egy kissé körülményes. Az indoklás terjedelme miatt nem sorolom fel a hivatkozásokat, de az alábbi kérdéseim fogalmazódtak meg, melyekre szeretnék valamilyen választ kapni, amennyiben lehetséges.

1. A határozatban szereplő évek száma azt jelenti, hogy 65 év helyett 61 éves koromban kaphatok öregségi nyugdíjat?
2. Ennek kérvényezését mikor kellene kezdeményezni, a határozat kézhezvétele után azonnal, vagy amikor a 61. évet betöltöm?
3. A beszámítási kérelem elbírálásakor újból megállapítják a nyugdíj összegét az új szabályzók alapján, vagy továbbfolyósítják a szolgálati járandóságot változatlanul, mint nyugdíj?

Tisztelettel
Zebegényi György nyá.h.alez.


Én is csatlakozom a kérdezőhöz, mert Én is hasonló "cipőben" járok.
_________________
Németh Sándor
Vissza az elejére
Felhasználó profiljának megtekintése Privát üzenet küldése
hasznos hirdetés

Hispan's photoblog: A világ fényképezőn keresztül. Like.

Zebegényi GyörgyCsatlakozott: 2013.02.12. Kedd 5:15
Hozzászólások: 3

HozzászólásElküldve: Csüt. Feb. 14, 2013 6:32 am    Hozzászólás témája: Szolg. idő elismerés (K01) kérelem határozatának értelmezése Hozzászólás az előzmény idézésével
Tisztelt Fórum!
2012. -ben adtam le a fenti nyomtatványt az illetékes igazgatósághoz, amire a napokban kaptam meg a határozatot.

A határozat értelmében, mint szolgálati járandóságot kapó, 4 év korkedvezményre vagyok jogosult, amelyet külön kell kérvényezni egy másik nyomtatványon.

A határozat az indoklásban kb. 3 oldalon keresztül különböző jogszabályi hivatkozásokat sorol fel, amelyek értelmezése egy jogban nem járatos emberkének egy kissé körülményes. Az indoklás terjedelme miatt nem sorolom fel a hivatkozásokat, de az alábbi kérdéseim fogalmazódtak meg, melyekre szeretnék valamilyen választ kapni, amennyiben lehetséges.

1. A határozatban szereplő évek száma azt jelenti, hogy 65 év helyett 61 éves koromban kaphatok öregségi nyugdíjat?
2. Ennek kérvényezését mikor kellene kezdeményezni, a határozat kézhezvétele után azonnal, vagy amikor a 61. évet betöltöm?
3. A beszámítási kérelem elbírálásakor újból megállapítják a nyugdíj összegét az új szabályzók alapján, vagy továbbfolyósítják a szolgálati járandóságot változatlanul, mint nyugdíj?

Tisztelettel
Zebegényi György nyá.h.alez.
Vissza az elejére
Felhasználó profiljának megtekintése Privát üzenet küldése
hasznos hirdetés

Hispan's photoblog: A világ fényképezőn keresztül. Like.

Hozzászólások megtekintése:   
Új téma nyitása   Hozzászólás a témához    tartalomjegyzék -> Szolgálati idő beszámítása Időzóna: (GMT +1 óra)
1 / 1 oldal

 
Ugrás:  
Nem készíthetsz új témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem módosíthatod a hozzászólásaidat a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat a fórumban.
Nem szavazhatsz ebben fórumban.


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Magyar fordítás © Andai Szilárd - Frissítette: Magyar phpBB közösség

Szolgálati Nyugdíj Tanácsadás v 3.1 © 2006-2013 | web & designe: hispan.hu | Minden jog fenntartva © 2013. Dr. Horváth Sándor Ágoston

Az ezen a honlapon közölt információk csupán a tájékoztatás célját szolgálják, nem tekinthetők konkrét ügyben adott jogi tanácsnak. A honlap tulajdonosa kifejezetten kizár minden felelősséget bármilyen, a honlapon található tartalom alapján kifejtett tevékenység vagy mulasztás tekintetében.

A pdf fájlok megnyitásához legalább Adobe Reader 10-et, a doc és xls (valamint docx és xlsx) fájlok megnyitásához pedig legalább Microsoft Office 2007-et használjon!

Az oldal betöltése 0.029921 másodpercet vett igénybe.    |   22,607,130 lapletöltés   |   glados v7.1